Is é ár Seirbhís Phoiblí creat na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe um nuálaíocht agus forbairt leanúnach i seirbhís phoiblí na hÉireann, a thacaíonn lenár 370,000 seirbhíseach poiblí.